Tekstforfatning - E-bøger

Det er ikke kun, når vi taler tekst på computerskærmen, det er vigtigt at bygge den op ordentligt. E-bøger vinder mere og mere frem. Dem læser vi langtfra kun på en computerskærm. Her kommer også tablets og smartphones i spil. Derfor skal teksterne også bygges op og skrives, så de kan læses nemt og bekvemt uanset device. Det kan en standard tætskrevet word-til-pdf ikke. Teksterne skal skrives og bygges op med det formål, at skulle læses som e-bog.

Mit fokus ved en e-bog

Når jeg skriver en e-bog, har jeg altid skrevet al teksten i forvejen. På den måde får jeg sagt alt, der er relevant, og det bliver afstemt kunde og jeg imellem, hvad der skal skrives om, hvordan det skal leveres og omfang. Derfra begynder opsætningen.

  • Korte afsnit med overskrifter
  • Korte sætninger uden brug af indskudt tekst
  • Grafiske elementer eller billeder som bryder teksterne op
  • Hvis kapitelinddeling så korte og præcise

En e-bog skal være letlæselig, letforståelig og interessant. Der skal kunne være naturlige ophold til at pause eller tage øjenen fra teksten.

Du kan finde et eksempel på én af mine e-bøger her.